Tarieven

Heb je een keuze gemaakt uit ons aanbod? In het lesrooster zie je wanneer jouw les gegeven wordt. Je schrijft je in voor een vaste dag en tijdstip, maar als je een keer niet kunt mag je de les in overleg inhalen.

Alle tarieven zijn inclusief de BTW.

 

Blokken

  • Blok 1| januari t/m maart
  • Blok 2| april t/m half juli
  • Blok 3 |half augustus t/m december

*In de zomervakantie is er een aangepast rooster,
dan schrijf je je voor losse lessen in.

Alle lessen duren 75 minuten!

Proefles | € 15,- contant (teruggave bij inschrijving)

Prijzen per blok | € 12,50,- per les

Prijs per maand | € 13,- per les

Losse les
Ben jij tijdelijk in Gouda voor je werk of vakantie?
Dan kun je losse lessen volgen voor € 15,-.

Meditatie (om de week)
Blok 1 | €  62,50,–  (5 lessen)

Yin Yoga (om de week)
Blok 1 | €  75,–  (6 lessen)

Cursus Zwangerschapsyoga 
Blok 1 | met partnerlessen (12x) | € 156,-
Blok 1 | zonder partnerlessen (10x) | € 130,-

Wanneer de cursus nog loopt in de maand waarin je bent uitgerekend,
mag je per les betalen (€ 15,-)

In onderling overleg kunnen we altijd tot een oplossing komen, mochten de kosten je in de weg staan voor je.

Betaling

Op rekeningnummer NL34INGB0796006725 t.n.v. E.M. Montesinos, Gouda o.v.v. voor- en achternaam en de lesdag.

Algemene voorwaarden
Lees hier de Algemene voorwaarden Mi Esencia