Lesgeld dient vooraf per maand of per blok te worden betaald. Voor gemiste lessen kan geen lesgeld worden gerestitueerd maar de gemiste lessen kunnen worden ingehaald in een van de andere groepen. Tijdens schoolvakanties wordt in het algemeen geen lesgegeven en zo ja, dan wordt het op tijd aangegeven. Tijdens schoolvakanties wordt er geen lesgeld berekend. Bij verhindering graag van tevoren afmelden. Opzeggen dient 1 maand voor het aflopen van de maand/blok te geschieden. Bij te late opzegging wordt een maand lesgeld in rekening gebracht. Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met deze betalingsvoorwaarden. Het deelnemen aan de yogalessen is geheel voor eigen risico. Raadpleeg uw arts of yoga in uw geval geschikt is.
=