Een yogajaar bestaat uit 3 blokken:

1e Blok – januari t/m maart
2e Blok – april tot de zomervakantie (half juli)
3e Blok – half augustus t/m december
In de zomerperiode juli en augustus is er soms een aangepast lesprogramma.

Inschrijving en betalingen

Betaling vindt plaats per maand of per blok voor aanvang van elke maand of elk nieuw blok. Deelname is voor minimaal een blok of een maand. De lessen hebben een doorlopend karakter, je kunt op elk moment instromen, mits er ruimte is in de groep. Je kunt een proefles volgen en als je daarna besluit om door te gaan, schrijf je je in voor de doorlopende lessen. Bij inschrijving brengen we het betaalde bedrag van de proefles in mindering.

Gemiste lessen

Je inschrijving geldt voor een vaste dag en tijdstip, maar gemiste lessen kunnen binnen de duur van een blok worden ingehaald in andere lesgroepen, als er plek is. Gemiste lessen worden niet verrekend met het lesgeld en kunnen niet achter een blok worden aangeplakt.

Vakanties en afwezigheid docent

Tijdens schoolvakanties worden soms wel lesgegeven. Zo niet, dan wordt geen lesgeld berekend. Wanneer lessen niet kunnen doorgaan door afwezigheid van de docente worden deze lessen bij het nieuwe blok in mindering gebracht.

Opzegging

De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor het einde van een blok of (als je per maand betaald) 1 maand van tevoren. Je kunt mondeling of per e-mail opzeggen. Als je tijdens een blok besluit te stoppen of (langdurig) op vakantie gaat, ontvang je geen geld terug. Bij te late opzegging wordt 1 maand in rekening gebracht.

De foto’s op onze website zijn gemaakt door:

Leo Ernst fotografie

Francis Frionnet
Adobe Stock
Pexels